هفت ثور57؛ آغاز یک فاجعه

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در اخبار و رویدادها

هفت ثور؛ آغاز یک فاجعه

در حالي که ويرانههاي به جا مانده از مداخله روسيه در افغانستان هنوز وجود دارد، اين کشور يک بار ديگر فعال شده و در صدد حمايت از گروه تروريستي طالبان بر آمده است. هفت ثور امسال براي مردم افغانستان معناي ديگري دارد. دخالت شوروي سابق در سال 1357 سبب يک جنگ طولاني در افغانستان شد و مردم اين کشور بهاي سنگيني را بابت آن پرداختند که عبارت است از صدهاهزار کشته، صدهاهزار معلول و ميليونها تن ديگر مهاجر و آواره، ويران شدن بنيانهاي اقتصادي واجتماعي.
هرچند روسيه 39 سال پيش پس از به قدرت رساندن حزب خلق درافغانستان و 9 سال جنگ در اين کشور از افغانستان خارج شد و در شانزده سال گذشته در قضاياي افغانستان بيطرف بود؛ اما اين روزها يک بار ديگر پاي روسيه در قضاياي افغانستان کشيده شده است. روسيه که از رشد گروه داعش در افغانستان در هراس است، ارتباطاتاش با طالبان را بيشتر کرده و از اين گروه حمايت ميکند.
کرملين به اين باور است که ايالات متحده امريکا تلاش ميکند داعش را از طريق افغانستان به کشورهاي آسياي ميانه انتقال دهد و جمهوريهاي آسياي ميانه را ناامن سازد. روسيه از مرزهاي جنوبياش نگران است و اين روزها خبرهايي در رابطه به حضور داعش در شمال افغانستان نيز نشر ميشود. جمهوريهاي آسياي ميانه که توسط نظامهاي ديکتاتوري اداره ميشود، به شدت در برابر اسلامگراها آسيب پذير است.
گروههاي افراطي مربوط به تاجيکستان و ازبکستان  در خود اين کشورها و نيز در افغانستان و سوريه فعالاند. تروريستان اوزبيک و تاجيک در مناطق قبايلي پاکستان و افغانستان حضور دارند و براي ناامن کردن کشورهاي اصلي شان تلاش ميکنند.
از سوي ديگر شدت جنگها در ولايات شمال افغانستان که با تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان هم مرز هستند، روسيه را نگران کرده است. روسيه تلاش دارد پيش از اين که ناامني به آسياي ميانه کشيده شود، با حمايت از طالبان، اين گروه را در برابر داعش مسلح کند. در تازه ترين مورد، درگيري بين طالبان و داعش در ولايت جوزجان دهها کشته و زخمي برجا گذاشته است.  با حمايت روسيه، گروه طالبان حالا با شدت بيشتر و با سلاحهاي بهتري ميجنگند. مردم افغانستان يک بار ديگر نگران بدتر شدن اوضاع هستند. باورها اين است که اگر روسيه به کمک تسليحاتي و مالي خود از طالبان ادامه دهد، اين گروه جغرافياي بيشتري را به دست خواهد آورد. روز هفتم ثور براي مردم افغانستان آغاز يک فاجعه است. سال 1357 در همين روز حزب دموکراتيک خلق به رهبري نورمحمد ترکي عليه حکومت داوود خان کودتا کرد که در نتيجه آن داوود خان همراه 17 تن ازخانواده اش کشته شد و حزب دموکراتيک خلق قدرت را در دست گرفت.
جنگ نيابتي
تفاوت جنگ امروز افغانستان با کودتاي هفت ثور1357  اين است که درکودتاي هفت ثور اتحاد جماهير شوري سابق حزب دموکراتيک خلق را که هم پيمان ايدولوژيکي شوري بود درافغانستان به قدرت رساند، اما حالا روسيه تصميم دارد با حمايت از طالبان که يک گروه افراطي اسلامي است، جنگ نيابتي را در اين کشور به پيش ببرد. روسيه با حمايت مالي و تسليحاتي از طالبان تلاش دارد تا به ايالات متحده امريکا و هم پيمانانش بفهماند که توانايي زمينگير کردن ناتو در افغانستان را دارد. طالبان که سال گذشته با توانايي هاي بيشتري جنگيدند و شهر کندز را براي دومين بار سقوط دادند، امسال نيز با شدت بيشتر خواهند جنگيد.
روسيه از طريق شمال افغانستان به سادگي ميتواند طالبان را تسليح و تجهيز کند. چندي پيش گزارشهايي نشر شد که روسيه سلاحهاي سنگين طالبان را ترميم ميکند و به سلاحهاي دوربرد و شب بين را در اختيار اين گروه قرار ميدهد.
فعال شدن روسيه در قضاياي افغانستان زنگ خطر را براي امريکا نيز به صدا در آورده است. دو روز پيش وزير دفاع امريکا به کابل سفر کرد تا وضعيت جنگ را از نزديک بررسي کند. گفته ميشود در صورت نياز، امريکا نيروهايش در افغانستان را افزايش خواهد داد تا توانايي حمايت از نيروهاي افغان در جنگ با طالبان را داشته باشند.(روزنامه افغانستان ما)