بیانیه «بنیاد علمی فرهنگی صبا» در اعتراض به مصوّبه تبعیض آمیز دولت افغانستان در اجرای پروژه «توتاپ»

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در اطلاعیه و مناسبت‌ها

 بیانیه «بنیاد علمی فرهنگی صبا» در اعتراض به مصوّبه تبعیض آمیز دولت افغانستان در اجرای پروژه «توتاپ»

«بسم الله القاصم الجبّارین»

« وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنََانُ قَوْمٍ عَلىَ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (مائده/ 8)»
«دشمنى با یک قوم، وادارتان نكند كه عدالت نورزيد. عدالت بورزيد كه به تقوى نزديكتر است و از خدا بترسيد كه او به هر كارى كه مىكنيد آگاه است ».

در جغرافیایی که بنیان تاریخ آن بر تبعیض نهاده شده و شالوده های خونین آن با شرارت فاشیسم آلوده شده، حکایت لکّه هایی که خاندان ستم بر چهره این خاک، جا گذاشته و شکایت از دود مان استبداد که رنج برجسم و درد بر دلهای ما گذاشته، نه داروگر سریال دامنه دار رنجی است که تا کنون به دوش کشیده ایم ونه اثر گذار بر سرنوشت بغرنجی است که از این پس به آغوش می کشیم.

به رغم امیدهایی که به تحوّلاتی پس از 2001 بسته بودیم و در آرزوی تغییر جهت فاشیستی حکومت، نشسته بودیم، امّا بازهم روند منجمد قبیله گرائی، گویا داستان ناتمام در مدیریت کشور ما دارد و حاکمان متعصّب، سایه بی پایان بر روی سرهای ما دارند که نه تعهّد دینی، تا کنون مانع عملکرد معاندانه آنان گشته است و نه الزمات قانونی، موجب اقدامات عادلانه آنان شده است. باروی کار آمدن دولت دو رئیسه کنونی، انتظار همگانی آن بود که پلان های ملّی زیر عنوان انبساطی «دولت وحدت ملّی»، به نفع وحدت ملّت و در راستای تأمین عدالت، تطبیق گردد؛ امّا دولت ائتلافی وحدت ملّی با اقدامات تبعیض آمیز خویش، هیچگاه تقویت وفاق و تحکیم همدلی را به عنوان بزرگ ترین آمال ملّی ساکنان جنگ زده کشور مدّ نظر نداشته و بلکه با اقدامات متعصّبانه، مصوّبات ناعادلانه و اجرائات نفاق افکنانه خویش، هم کشور را از مسیر رشد، دور نموده و هم دل های اقوام ساکن در کشور را از هم دور نگه داشته است.

پروژه ملّی برق «توتاپ» در ادامه کم توجّهی ها، کوتاهدستی ها وکم کاری های دولت در حوادثی همچون فاجعه کشتار «زابل» و«جلریز»، زلزله ویرانگر« بدخشان» و مسأله دفاع از ساکنان غیور«فاریاب» در برابر گروه دهشت افکن طالبان، نمونه ای برجسته از تداوم سیاست لا محال حصر قبیله ای و دامنه لایزال انحصار قومی در ادامه افغانستان که وقتی راه پیشرفت این مردم با میله های محبس تاریک «دهمزنگ» سد نمی شود و مسیر عزّت این مردم از زندان وحشتناک «پل چرخی» رد نمی شود، اینک خیال باطل آنان به کار رفته تا در مسیر آسایش ملّتی، با تاریک نگه داشتن خانه های آنان در شمال و مرکز کشور، سنگ بیا ندازند.

«بنیاد علمی فرهنگی صبا»، به عنوان تشکُّل علمی و فرهنگی، وابسته به مجموعه ای از اساتید، طُلّاب و محصّلین مالستانی، با تأکید بر وحدت ملّی، درک ضرورت های اقتصادی و اهتمام بر تقویت وتحکیم بنیه های عدالت اجتماعی و نیز با آگاهی از هزینه ها و پیامدهای جبران نا پذیر تداوم سیاست قوم گرائی ودوام نگاه کهنه قبیله گری که موجب ارتجاع و عقب ماندگی کشور تا کنون بوده است، با اظهار تعجُّب و تأسّف از مصوّبه دولت وحدت ملّی در راستای اجرای پروژه برق رسانی با عنوان«توتاپ» از مسیر دشوار و پرهزینه «سالنگ»، این مصوّبه نا روا را اقدام ناعادلانه دانسته و با توجه به برآوردهای هزینه ای و بررسی های فنّی وگستره انتفاعی این پروژه زیرساختی، اجرای آن را مخالف منافع و مصالح ملّی می داند ولذا نکات زیر را خطاب به هر سه جانب دخیل در این پروژه ملّی: 1) دولت مردان دولت وحدت ملّی، 2) ملّت عزّت مند وعدالت طلب افغانستان 3) نخبگان وسیاسیّون صالح وطن یاد آور می شود:

1) از دولت مردان حکومت وحدت ملّی که با تصویب نسنجیده و یا جهت مند خود، به مثلّث عزّت مردم یعنی وحدت، عدالت ومنفعت ملّی لطمه جبران ناپذیر وارد نموده و زمینه اغتشاش و اعتراض به حقّ مردم را مهیّا نموده اند، می خواهیم که تا دیری نپاییده، این مصوّبه ناعادلانه، نامنصفانه، فاشیستی و نسنجیده را لغو نموده و بنیان حاکمیت خویش را بیش ازاین، متزلزل نساخته و سابقه سیاه استبداد را در دامنه افغانستان تمدید ننمایند که زمینه و زمانه دیگری متفاوت تر از عصر عبدالرّحمان جابر وشاهان قوم گرای دیگر اینک جاری است. انتظار شتابنده ملّت ما این است که دولت وحدت ملّی با اقدام عاجل و عادلانه، با اجرای پروژه برق «توتاپ» از مسیر بامیان ومیدان وردک، هم از هزنیه های مادی ومعنوی بی کفایتی خویش بکاهند و هم حصر تاریخی مناطق مرکزی را که بافقر تحمیلی در گیرند، جبران نموده و نام نیک از عملکرد خویش در تاریخ افغانستان به جا نهند. بدیهی است که پیامد سرپیچی از خواست ملّت و شکستن تحلیف و انحراف از مسیر منافع و مصالح ملّی، با حاکمانی است که با لجاجت وخودسری وعدم تعهّد به میثاق راستکاری و درست کاری، بر خلاف عدل وانصاف، متناقض با حقوق و قانون، راه صلاح خود را ندانسته و بر توانمندی های شعله ور و ظرفیت های اصلاحگر ملّت خویش چشم می پوشند.

2) توقّع جهان ونخبگان از ملّت غیرت مند افغانستان نیز این است که به دور از نگاه مندرس سمتی و قبیله ای، با هر گونه بی عدالتی، انحراف و استبداد و جهت گیری های قومی و فاشیستی حکومت، مقابله نموده و با پا فشاری بر مطالبات بر حق خویش، تا احقاق کامل حقوق مسلّم خود و ختم کارشکنی های حکومت، در صحنه های گوناگون اعتراض، حاضر و به دور از هیاهوها وفرا فکنی های دولت، بر روند اقدامات دولتمردان، ناظر بوده و ضمن حفظ متانت، آرامش و همبستگی ملّی، تصمیم سازان متقلّب وبرنامه ریزان متعصّب را وا دار به پذیرش خواسته های برحق و به جای خویش نمایند.

3) نخبگان وسیاسیّونی را که درد مندانه با قافله عظیم ملّت همراه گشته و پی گیر برآوردن خواسته های شایسته آنانند، به همدلی و وفاق عمل، فرا می خوانیم که جهت دهی درست حرکات ملیونی مردم، توقّع همگانی از این طبقه اجتماعی پیشتاز است. تا با عبرت از حوادث و حاشیه های خشم میلیونی تظاهرات بیستم عقرب 1394، این بار خروش بی مهار عدالت طلبی ملّی را به سرانجام شایسته رسانده و افتخار تحقق یک مرحله از عدالت را با گامهای استوار ملّت میسّر نمایند تا این ظرفیت عظیم داد خواهی، با هدایت و درایت نخبگان، دچار انحراف و کاستی نگردد.

«بنیاد علمی فرهنگی صبا» باری دیگر ضمن تأیید مطالبات حق خواهانه مردم افغانستان در اجرای پروژه برق رسانی «توتاپ» از مسیر «بامیان باستان» وتأ کید بر تداوم اعتراض عدالت طلبانه آنان، هرگونه سرپیچی حکومت از این خواسته ملّی را خلاف اصول دموکراسی، عدالت و انصاف وناقض حقوق وقانون و عهد دولت مردان می داند و همچنان بر برآوردن خواسته به حقّ مردم خویش اصرار و پافشاری دارد و مقابله با اراده ملّی را از جانب حکومت، هیچگاه مجاز نشمرده و بر نمی تابد. تا تحقّق کامل این مطالبه مفید و نافع، وحدت بخش و همدلی آفرین درکنار مردم خواهد بود و برقراری عدالت، اجرای انکشاف متوازن و تأمین مقدّمات توسعه متعادل را نخستین وظیفه و وجیبه قانونی و ملّی دولت وحدت ملّی می داند. و امید وار است که دولت مردان دولت وحدت ملّی با زدایش اوصاف عناد و لجاجت از نیّت و اقدام خویش، به خواسته همگانی ملّت، تن داده و آینده شأن و دوام شوکت خود را تا تنگناهای بی برگشت دنبال نکنند که به فرموده امام علی (ع): « البغیُ آخرُ مده الملوک .... و الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم» ستم و بی عدالتی، آخرین مدّت حاکمان است ... و حکومت با کفر باقی میماند ولی با ظلم هرگز باقی نخواهد ماند.

درخاتمه؛ ازخدای متعال، صلاح و سعادت ملّت، عزّت و پیشرفت میهن و اصلاح و انصاف حاکمان را خواهانیم

والسلام علی من اتبع الهدی.
بنیاد علمی فرهنگی صبا
15/ ثور/ 1395