2013 م، فـرصتی بـرای بازشناسی شخصيت‌های فرهنگی در غزنی

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در غزنی شناسی

چنانکه خوانندگان محترم استحضار دارند در سال جاري،(2013 ميلادي) رويدادي در افغانستان رخ نموده که طي آن شهر باستاني غزني، عنوان «پايتخت فرهنگي جهان اسلام» را به خود اختصاص داده است. اعطاي اين عنوان که ناظر به موقعيت، آثار و داشته‌هاي تاريخي و شخصيت‌هاي فرهنگي غزنين باستانمي‌باشد در سال 2007 ميلادي، از سوي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي کشورهاي اسلامي(ISESCO)   صورت گرفته است.

بنياد علمي- فرهنگيّ «صبا» با افتخار به موقعيت، آثار و داشته‌هاي تاريخي و شخصيت‌هاي فرهنگي غزنين باستان؛ با احترام به تمدُّن اسلامي، عرفان، ادب و تاريخ نهفته در سينة باستاني غزني. فرصت برگزيده شدن شهر تاريخي غزني را به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام درسال2013 ميلادي، مغتنم شمرده و اين گزينش نيک را ستوده و به چشم اندازهاي آيندة اين انتخاب شايسته،  دل مي‌بندد و با انجام بخشي از رسالت خويش در باب معرّفي شخصيت‌هاي فرهنگي كشور اندکي از دَين خود را نسبت به علامه فيض محمد كاتب هزاره(ره) با انتشار ويژه نامه‌اي تحت عنوان «يادنامه علامه فيض محمد كاتب هزاره(ره)» به مناسبت برگزيده شدن غزنين باستان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال 2013 م اداء مي‌کند. تا باشد که کاتب هزاره، جايگاه مناسب خود را در ميان طلايه‌داران تفکر و صاحبان انديشه در گسترةگيتي باز يافته، آنچه که زيبنده‌ي شخصيت، نام و ياد علامه کاتب است در تجلّي گاه فکر و فرهنگ کشور نمود يابد.

مجموعة پيش رو، در دو وجهه، جهت داده شده است:

 1.  معرّفي شخصيت مرحوم مُلّا فيض محمّدکاتب هزاره: بانشر بيوگرافي، کنکاش در ابعاد شخصيتي و ويژگي‌هاي شخصي آن انديشمند فرزانه.

2.  بازيابي انديشه مرحوم کاتب: با اراية مقالات و تحقيقات، حول محور ايده و آثار آن نويسنده شهير کشور. که در قالب‌هاي: تحقيق، گفتگو، هنر و ادب ارائه مي‌گردد.

زدايش غبار از چهره فرهنگ و تاريخ کشور، تقويت بُنيه فکري و تحقيقي، توجُّه دادن به مفاخر علمي و افتخارات ملّي، بزرگداشت تمدُّن، تاريخ، فرنگ، مفاخر و آثار غزنين‌باستان، گرامي‌داشت يک سال تاج‌گذاري غزني به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال جاري ميلادي، به طور عموم و تبيين انديشه، معرّفي آثار، شناساندن شخصيت و پرده برداري از زواياي وجودي کاتب هزاره، دريافتن ظرافت‌هاي حرکت سياسي و روش‌هاي دقيق پژوهشي مرحوم کاتب، به طور ويژه، اهداف اين کوشش علمي اندک بوده است؛ ضمن آن‌که بناي بنياد «صبا» و پاية اين کار علمي- فرهنگي که جزئي از کارنامه اين بنياد، به شمار مي‌آيد، بر بنيان احهساس تکليف جمعي نهاده شده که سعي بي دريغ و اهتمام بي‌اختتام‌شان، در راستاي دستيابي به تعالي فرهنگي، رشد علمي و بلوغ و منزلت والاي سياسي و اجتماعي جامعه ما سازمان يافته است، تا ضمن اداي دَين به فرهنگ و تاريخ، روح بلند و بالاپرواز مرحوم مُلّا فيض محمّدکاتب هزاره را نيز خوشنود سازيم.

بنیاد علمی - فرهنگی صبا