نشست علمی؛ مبانی مشروعیت دولت از دیدگاه شهید مزاری (ره)

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در بابه مزاری

در آستانه نوزدهمین سالیاد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری (ره) یاران وفاردارش و شهدای مقاومت غرب کابل، نشست علمی؛ مبانی مشروعیت دولت از دیدگاه شهید مزاری (ره) از سوی بنیاد علمی فرهنگی صبا، برگزار می گردد. از تمامی فرهیخته گان علمی و فرهنگی دعوت می گردد، باحضور خویش بر غنای علمی بیشتر آن بیافزایید.

باتشکر

بنیاد علمی فرهنگی صبا