گزارش های بیستمین سالگردرهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) از سراسر جهان

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در بابه مزاری

گزارش های بیستمین سالگرد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) از سراسر جهان

 

روح الله فرهنگ*  (شماره 18 و19 سخن صبا)

گزارش نشست علمی «وحدت ملّی در اندیشه شهید مزاری با نگاهی به وضع موجود»


شهر مقدس قم: بنیاد علمی فرهنگی صبا، طبق روال سال های گذشته در بیستمین سالیاد شهادت حجت الاسلام و المسلمین استاد شهید عبدالعلی مزاری، نشست علمی را با عنوان «وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری با نگاهی به وضع موجود» و با حضور آقای سرور جوادی مشاور معاون دوم رئیس جمهور افغانستان و کارشناسان محترم؛ حجت‌الاسلام حسین صالحی، دکتر آصف حکمت و دکتر عبدالحکیم عادلی وآقای محمد شریف عظیمی به عنوان دبیر علمی، در شهر قم برگزار نمود که با استقبال گرم علما، طلاب، دانشجویان و نمایندگان دفتر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی قرار گرفت. مراسم با تلاوت آیات قرآن کریم توسط قاری محترم آقای بصیر آغاز شد. سپس آقای محمّد شریف عظیمی دبیر علمی این نشست، موضوع نشست را به تفصیل طرح نموده و به ماهیت، مولفه‌ها، انواع و الگوهای وحدت ملی اشاره نمود.

      آن گاه آقای صالحی وحدت ملی را از نظر شهید مزاری مورد بحث قرار داد. ایشان وحدت ملی را یک آرمان دیرینه دانست که از سوی مرحوم کاتب و دیگران نیز مطرح گردیده؛ ولی شهید مزاری وحدت ملی را به عنوان یک اصل سرنوشت ساز از لحاظ نظری و عملی مورد تاکید جدی قرار داد و دراین راستا گام های عملی ارزشمندی برداشت، ابتدا در سطح جامعه هزاره و شیعه با طرح حزب وحدت اسلامی جنگ های داخلی را مهار نموده و احزاب متعدد را دورهم جمع کرد. در سطح بالاتر میان اقلیت‌های قومی طرح هماهنگی را مطرح کرد که از سوی دیگران کوتاهی صورت گرفت. در سطح ملی طرح چهارجانبه را با حضور اقوام عمده در ساختار حکومت مطرح نمود. شهید مزاری وحدت ملی را اصل مهم و سرنوشت ساز می دانست وی به صراحت گفت: که ما در افغانستان وحدت ملی را ما یک اصل می‌ دانیم. در سطح اقلیت های محروم پیمان جبل السراج را طرح نمود که از سوی دیگران کوتاهی شد. در سطح ملی طرح نظام فدرالی و یا مشارکت تسهیمی اقوام را مطرح ساخت که سرانجام در اجلاس بن این دیدگاه اخیر به نحوی پذیرفته شد.

سپس دکتر آصف حکمت شاخص‌ ها و راهکارهای وحدت ملی را از نظر شهید مزاری به بحث گرفت. وی تصریح نمود که با توجه به شرایط موجود که وحدت شعار همه شده و از سوی دیگر شهید مزاری را به قوم گرایی و حزب گرایی متهم می‌کنند، بحث وحدت ملی از نظر شهید مزاری از ضرورت مضاعف برخوردار است. وی اقزود رکن مهم اندیشه و عمل رهبر شهید، وحدت ملی است که باید تبیین شود. اندیشه‌های شهید مزاری از لحاظ نظری مستحکم و از لحاظ عملی واقع بینانه بود که باید امروز از سوی نویسندگان به صورت آکادمیک تبیین و تفسیر شود.

راهکارهای وحدت ملی از نظر شهید مزاری عبارت بود از؛

1_کثرت گرایی، هم پذیری و تحمل همدیگر به جای حذف و کتمان. که در این راستا نظام فدرالی و دموکراسی چند قومی را مطرح نمود.

2-برابری و برادری و رعایت حقوق شهروندی همدیگر به جای امتیاز طلبی و برتری جویی.

راهکارهای وحدت ملی از نظر شهید مزاری در دو بخش ذهنی و بیرونی عبارتند از:

الف: درونی و ذهنی؛

1.در دو جنبه تغییر ذهنیت صورت گیرد؛ اول؛ ذهنیت برتری جویی باید تغییر کند. دوم؛ ذهنیت کم بینی و حقارت در اقلیت ها تغیر کند و باورمند شوند به توانمندی و حقوق انسانی و شهروندی خود.

2.شهامت پذیرش در اقوام برتری خواه و ظرفیت پذیرش در اقوام محکوم.

ب: راهکار بیرونی:

1- تدوین قانون اساسی جامع و دقیق که تامین کننده حقوق همه اقوام و مجموعه‌های ساکن کشور باشد و قانون اساسی کنونی تا حدی به این نیاز پاسخ گفته است.

2-عدالت اجتماعی از راهکارهای بیرونی بود که مورد توجه قرار گرفته. شاخصهای عدالت اجتماعی از نظر شهید مزاری عبارت بود از؛ توزیع عادلانه قدرت، انکشاف متوازن و مشارکت اقوام در تصمیم گیری.

      در بخش سوم نشست آقای عادلی وحدت ملی را از نظر شهید مزاری و مقایسه باوضع موجود به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد. ایشان نظر شهید مزاری را دراین زمینه مورد ارزیابی داده و نگاهی به وضع موجود انداخت، که با نگاه خوش بینانه می‌توان گفت به مطالبات رهبر شهید رسیده‌ایم مانند؛ تدوین قانون اساسی جدید که در آن حقوق برابر اقوام، آزادی مذاهب، رسمیت زبان دری، در نظر گرفته شده است. اما اگر دقیق تر نگاه کنیم وضع موجود نامطلوب است. زیرا دغدغه ها باقی است. قانون داریم ولی به آن عمل نمی‌شود. انکشاف متوازن وجود ندارد، حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود، معیار نفوس که خواست شهید مزاری بود عملی نشده، تبعیض در ساختار حکومت وجود دارد.

 4. در بخش پایانی سرور جوادی عضو پیشین پارلمان افغانستان و مشاور ارشد معاون دوم رئیس جمهور، پیرامون اندیشه، شخصیت و مطالبات شهید مزاری و اوضاع جاری کشور به ایراد سخن پرداخت. وی راجع به شخصیت شهید مزاری اشاره نموده گفت؛ شهید مزاری نه تئوری پرداز صرف بود، نه عمل گرای محض، بلکه او اندیشه و عمل را همراه می‌کرد و آنچه می‌گفت عمل می‌کرد. او مطالعه زیاد می‌کرد. فهم عمیق از تاریخ کشور و تحولات منطقه و نهضت‌های ملت‌ها و اعتقادات دینی داشت. اندیشه‌ها و نظرات شهید مزاری انتزاعی نبوده با واقعیت‌های عینی جامعه هم خوانی داشت. وحدت ملی برای مزاری شعار نبود بلکه آن را یک اصل می‌دانست و در راه تحقق آن تلاش گامهای عملی موثر برداشت.

آسیب‌های وحدت ملی از نظر شهید مزاری:

1-استبداد و انحصار در شکل فردی، خانوادگی، قبیلوی، قومی، مذهبی، فرهنگی. شهید مزاری تاکید داشت که سیاست در افغانستان باید انسانی شود. اگر با حکومت ربانی مقابله می‌کرد به دلیل انحصار و استبداد بود. چون شهید مزاری تصریح نمود که: عاشق قیافه کسی نیستیم فقط حق و عدالت می خواهیم و با استبداد و انحصار طلبی مخالفیم.

2-مزدوری قدرت‌های خارجی؛ که سیاست مداران افغانستان تلاش می‌کردند با قدرت های خارجی وابسته باشند. مزاری این روش را ضد منافع ملی دانسته با آن مبارزه نمود. و علیه شوروی جهاد نمود. محور اساسی در نگاه مزاری حق و منافع مردم بود.

 

 

 
   

 


3-مانع دیگر استفاده ابزاری از دین و مذهب و مقدسات بود. عبدالرحمن از دین ومذهب استفاده ابزاری می‌کرد. شهید مزاری با استفاده ابزاری از دین و مقدسات به شدت مخالف بود و آن را خلاف منافع ملت میدانست.

4-مانع بعدی از نظر شهید مزاری مشروعیت غلبه از هر طریق بود و منافع مردم نادیده گرفته می شد. نفی تقدس از قدرت محور مبارزات شهید مزاری بود.

بنا براین راهکار رسیدن به وحدت ملی از نظر شهید مزاری عبارت است از؛ نفی استبداد و انحصار، و مشارکت همه در تصمیم‌گیری و مدیریت کشور، نفی استفاده ابزاری از دین و مقدسات، قبول هویت‌های قومی، برابری حقوق انسانی و شهروندی، و اینکه هزاره بودن جرم نباشد.

      آقای جوادی در پاسخ این سوال که تا چه مقدار به مطالبات شهید مزاری دست یافته ایم گفت؛ از لحاظ ظاهری و شکلی خوب است و از نظر ساختار و شکل به وحدت ملی نزدیک شده‌ایم، از نظر قومی، زبانی، مذهبی به خیلی از خواسته‌ها رسیده‌ایم در ظاهر. ولی از نظر محتوا دشواری‌های زیادی وجود دارد که عامل آن می‌تواند چند چیز باشد: 1- رسوب‌های ذهنی گذشته قومی و برتری نژادی. 2-بازی‌های سیاسی بازیگران سیاسی در سیاست افغانستان. 3- ضعف‌های که در خود ما دیده می‌شود. تلاش کنیم ضعف‌ها را برطرف نماییم.

      آقای جوادی در پایان سخنانش گزارش کوتاهی از اوضاع جاری کشور بیان نمود و خصوصا به مسئله 30 نفر از رباینده شده گان پرداخت. و اشاره کرد که دولت در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شده اما شرایط جوی مانع اقدام عملی برای نجات آنان گردیده است.

نشست با دعای حجت الاسلام عارفی رئیس دفتر آیت الله محقق کابلی جهت برقراری صلح و امنیت در کشور، پایان یافت.

افغانستان

 

 

 
   

 


1ـ کابل ـ افغانستان: مراسم گرامی‌داشت بیستمین سالگرد شهادت رهبر شهید مزاری روز جمعه مورخه 15/12/1393 در مصلّای شهید مزاری غرب کابل با حضور هزاران نفر و همچنین شخصیتهای سیاسی ،فرهنگی ، اجتماعی ، مقامات کشور ، نمایندگان پارلمان ورهبران احزاب برگزار شد.آقایان سرور دانش معاونت ریاست جمهوری، عبدالروف ابراهیمی ریاست پارلمان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، حامدکرزی رئیس جمهورسابق و کریم خلیلی معاون سابق کرزی از سخنرانان این مراسم بودند.

      آقای محمّد اشرف غنی رئیس جمهور نیزدر پیام تصویری خویش، شهید مزاری را شخصیتی خواند که محور تاریخ معاصر افغانستان را تغییر داد. وی در پاسخ به این سوال که شهید مزاری چرا بعد از گذشت دو دهه هم چنان اهمیت خود را حفظ کرده است و هر روز شناخته تر می شود؟ گفت: یکی از دلایل اهمیت او این است که در حین جنگ معتقد بود که راه حل مساله افغانستان جنگ نیست.

      آقای سرور دانش نیز ضمن گرامیداشت شخصیت رهبرشهید عنوان نمود که استاد مزاری، معیارها و اصول جدید را وارد گفتمان سیاسی افغانستان کرد که در تاریخ کشور تازه و بدیع بود. وی افزود: بر خلاف تصور برخی که آگاهانه یا نا آگاهانه تلاش می کنند حرکت سیاسی شهید مزاری را مبتنی بر اندیشه تنگ ناسیونالیسم قومی نشان دهند، منطق شهید مزاری منطق تمام افغانستان و ساکنان آن بود. وی هم چنین تصریح کرد: شهید مزاری معتقد بود که افغانستان خانه مشترک تمام مردم افغانستان است و دشمنی بین ملیت های ساکن در افغانستان یک فاجعه است. وی در مورد صلح نیز گفت: امیدواری های جدیدی در پروسه صلح و نتایج آن به وجود آمده است اما به شما اطمینان می دهم که هیچگاه صلح دور از انظار مردم صورت نخواهد گرفت.

      حامد کرزی رییس جمهور پشین کشور نیز ضمن ادای احترام به پیشگاه شهدای کشور به خصوص شهید مزاری، اتحاد و همبستگی مردم افغانستان را یک سرمایه ملی عنوان کرده و بر حمایت و پشتبانی از حکومت وحدت ملی تأکید کرد. رییس جمهور پیشن گفت: خواسته های عدالت خواهی شهید مزاری با گذر زمان در حال تحقق یافتن است

      استاد خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین رییس جمهور نیز ضمن تجلیل از مقام شهید مزاری اظهار داشت وگفت: شهید مزاری دارای اهداف والای انسانی بود که تمام مردم افغانستان را در بر می گرفت. وی تصریح کرد: خوش بختانه امروز شاهد تحقق بخشی از خواسته ها و آرمان های شهید مزاری هستیم.

      داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز درسالگرد استاد مزاری درغرب کابل، مبارزات شهید مزاری را موجب بیداری شعور سیاسی در کشور دانسته و افزود که پیام شهید مزاری، عدالت اجتماعی، حق طلبی برای همه ی مردم و تحکیم وحدت ملی بود. رییس اجراییه پیشنهاد کرد که به پاس فداکاری های شهید مزاری در راستای تامین عدالت اجتماعی، ایشان باید به عنوان شهید عدالت مسمی شود.

      استر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون رییس جمهور، در پیامش از مزاری به حیث رهبر متعهد صادق و استواری یاد کرد که همیشه حرف و عملش یکی بود.

      استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجراییه با اشاره به جریان شهادت شهید مزاری، شهادت وی را برای مردم کشور شکننده و سنگین خواند که در حوت هرسال داغ این روی داد المناک تازه می شود.

      عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز گفت، شهید مزاری یک فرد نه بلکه یک جنبش عدالت خواهی و آزادی طلبی بود، که به خاطر حاکمیت دین اسلام مبارزه کرد.

      شیرباز حکیمی رییس بنیاد آغاخان در افغانستان در این همایش مردمی بر تداوم راه شهدای کشور و باز خوانی اندیشه های آنان تاکید ورزید.

2. کابل ـ افغانستان: برگزاری همایش ادبی-هنری "آسمان در آیینه" در کابل: به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت شهید مزاری و یارانش، ستاد گل سرخ همایش ادبی- هنری را تحت عنوان "آسمان در آیینه" 24 حوت 93 در کابل با حضور صد ها نفر برگزار کرد.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، حسین میرزاد یکی از اعضای این ستاد به آوا گفت: هدف از برگزاری این همایش، باز خوانی اندیشه ها و اهداف شهید مزاری می باشد، که به شکل هنر به نمایش گذاشته می شود. او افزود: تحقق آرمان‌های شهید مزاری یکی از سرنوشت ساز ترین طرح ها برای افغانستان می باشد، چون شهید مزاری همواره سعی می کرد، تا بتواند عدالت اجتماعی را تامین کند.

3. کابل ـ افغانستان: نشست علمی" مزاری و گفتمان دولت مدرن" که به "باز بینی ساختار قدرت در افغانستان از منظر شهید مزاری" اختصاص یافته بود، با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالان مدنی در بیستمین سالگرد شهید مزاری از سوی مرکز مطالعات توسعه و دموکراسی در هوتل انتر کانتیننتال کابل ، تالار بامیان، روز پنج شنبه 21 حوت بر گزار شد. مرکز مطالعات توسعه و دموکراسی که به همت و تلاش جمعی از دانشجویان تاسیس شده است، هر ساله به مناسبت سالروز شهادت استاد مزاری، نشست های علمی را در پیوند با اندیشه های شهید مزاری بر گزار می کند. محمود جعفری، هدف برگزاری این همایش را پیدا کردن یک راه منطقی و عقلانی برای عبور از جدال های سیاسی معمول، خواند.

موضوع و سخنرانان این همایش عبارت بودند از:

1. ساختار قدرت در اندیشه شهید مزاری از محتوا تا فرم (اسلم جوادی، سردبیر روزنامه جامعه باز و استاد دانشگاه).

2.حکومت و حدت ملی الگوی گذار به نظام پارلمانی(محمد یونس قانونی، معاون اول رییس جمهور پشین).

3. تقسیم قدرت و ثبات سیاسی در افغانستان(داکتر انورالحق احدی، وزیر پشین تجارت و مالیه و رهبر حزب افغان ملت).

4.دولت در ملت یا نقش دولت در ملت سازی (دکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن سینا و عضو پشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان).

4. کابل: مجمع اعتدال وتوسعه ناهورنیز مراسم سالگرد شهادت استاد مزاری در مسجد امام محمد باقر (ع)، واقع پل خشک دشت برچی با حضور صدها نفر وسخنرانی دکتر ذاکر حسین ارشاد وآقای صمیم برگزار نمود.

5. شهر بامیان: ازبیستمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری با حضور پرشور و گسترده مردم شهر بامیان وسخنرانی محمد آصف مبلّغ معاون ولایت بامیان تجلیل شد.

6. بامیان باستان: برای درک و تفهیم هرچه بهتر اندیشه های رهبر شهید بابه  مزاری "ره" ، سمینار علمی  تحت عنوان مزاری؛ عدالت اجتماعی و ثبات پایدار در افغانستان، درتاریخ 18 حوت 1393، از طرف ارادتمندان آن رهبر فرزانه در مرکز ولایت بامیان هوتل نوربند قلا  با حضور شخصیت های علمی، فرهنگی، مقامات دولتی و دانشجویان و اساتید دانشگاه وبا سخنرانیّ محمد حسن اسدی و حسن رضائی تدویر گردید.

7. غزنی: بیستمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد مزاری(ره) در شهر باستانی غزنی با حضور با شکوه شخصیت‌های دولتی و نظامی، علما، محصلین، دانشجویان و اقشار مختلف مردم جمعه 22 حوت 1393 در مسجد محمد مصطفی شهر غزنی برگزار شد. در این مراسم پیامهای از طرف احزاب و نهادهای علمی و فرهنگی قرائت شد چندین شخصیت علمی  وازجمله موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی سخنرانی نمود وسخنران اصلی برنامه سالگرد استاد مزاری، استاد علی‌زاده مالستانی سخنرانی بود.

8. هلمند: برای اولین بار از سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری در شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز تجلیل به عمل آمد.

9. هرات: از بیستمین سالگرد شهادت رهبر شهید باحضور گسترده شهروندان هرات جمعه 12حوت 93 در مصلی ومسجد جامع بزرگ حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی وبا حضوروسخنرانی استاد حاجی محمد محقق معاونت ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی ورهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. استاد حاجی محمد محقق رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دراین مراسم بیان داشت: که اساس مبارزات رهبر شهید استاد مزاری و شهدای افغانستان استقلال مردم افغانستان و آزادی فکر و اندیشه بود و انان خواهان محو تبعیض و تعصب و نهادینه شدن عدالت اجتماعی درکشور بودند .استاد محقق در مورد گروه داعش گفت: گروه داعش نه مسلمان بوده ونه به ارزش های برتر کشور پایبند هستند. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات نیز شهید مزاری را نماد وحدت ملی درکشور دانسته گفت: شهید مزاری اگر امروز دربین ما میبود گام های موثری در بازسازی و نوسازی، اتحاد مردم، تامین امنیت و اوردن صلح درکشور بر می داشت. جنرال تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی 207 ظفر و جنرال مجید روزی فرمانده پولیس هرات، شهید مزاری را اولین قربانی تروریزم درکشور دانسته و ازرشادت های ایشان در دوران جهاد مردم افغانستان به نکوهی یاد کردند. محمد رضا خوشک وطندوست نماینده مردم هرات درشورای ملی نیز از دیگر سخنرانان بودند.

10. مزار شریف: همایش گسترده مردمی در گرامی داشت از بیستمین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری درشهر مزارشریف آمده است، با حضور وسخنرانی حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، عطا محمد نور سرپرست مقام ولایت بلخ، شماری از نمایندگان مردم بلخ در مجلس و شورای ولایتی، فرماندهان نظامی، عالمان دین، فعالان اجتماعی برگزارشد.

جمهوری اسلامی ایران

11. تهران: پنج‌شنبه ۱۴ اسفندماه (حوت) ۱۳۹۳، سمینار علمی «مزاری و امکان فهم فاجعه (روایت ویرانی؛ تلاش برای رهایی)» در دانشگاه تهران برگزار شد.

12. تهران: مراسمی نیز به همین مناسبت در مسجد فیروز آبادی شهر ری تهران با حضور صدها مهاجر افغانستانی برگزارشد. سخنرانان این مراسم محی الدین نجفی مشاور وزارت امور خارجه ایران ودکتر ترقی مدیر روابط بین الملل حزب موتلفه اسلامی ایران، بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی ومولوی کروخی یکی از فعالان فرهنگی افغانستانی بودند.

12. تهران: همایش علمی با عنوان «ما و عدالت» (ارزیابی انتقادی وضعیت پس از مزاری در شهرستان پاکدشت،توسط "انجمن صلح و بیداری" دانشجویان افغانستانی مقیم تهران -پاکدشت و باسخنرانی استاد عارفی، روح الله روحانی، اویس کمالی و.. برگزار گردید.

13ـ تهران ـ پاکدشت: مراسم مردمی با عنوان یادی از عدالت با حضور پر شور اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی و سخنرانی دکتر حیات الله رسولی و نصرالله پیک تصویر گر دوران مقاومت در مسجد امام رضا(ع) شهرستان پاکدشت برگزارشد.

 

13. اصفهان: سومین همایش از سلسله همایش های راه بابه، که برای بیان اندیشه های رهبر شهید عبدالعلی مزاری و به همت انجمن دانشجویی هدا برگزار گردید و به مقوله‌ی حکومت داری در افغانستان از دیدگاه شهید مزاری اختصاص داشت.

14ـ اصفهان: و نیز مراسمی مردمی با حضور صدها مهاجر هموطن با سخنرانی استاد چمن شاه اعتمادی، نماینده مردم غزنی درپارلمان افغانستان برگزار گردید.

14. مشهد مقدس: به گزارش مهاجر آنلاین 21 حوت 93 سمینار علمی با عنوان حكومت وحدت ملی در اندیشه ی شهید عبدالعلی مزاری در آمفی تئاتر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با حضور گسترده دانشجویان افغانستانی و جمعی از فرهنگیان جامعه مهاجر با سخنرانی دکتر رضائی برگزار شد.

15. شیراز: مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد مزاری از سوی مهاجرین چهارکنت در شیراز نیز با سخنرانی استاد صابری واحمدی برگزار شد.

16. نشست علمی و مراسم سالگردی نیز به همّت گروه مطالعاتی نگاه فردا وبا سخنرانی استاد اعتمادی برگزار شد.

17. شهر مقدس قم: مراسم سالگرد شهادت استاد مزاری مطابق معمول سالهای قبل، با حضور صدها نفر در مسجد اهلبیت (ع) و با سخنرانی های یگانه یادگار رهبر شهید، زینب مزاری و بامداحی عبدالحکیم عادلی مالستانی و سخنرانی آقای رضائی برگزار شد و زینب مزاری در بخشی از سخنانش گفت: این روزها یاد دوران مقاومت و دفاع، ابرهای تیره‌ی دل را سپید نمی‌کند؛ غربت آن روزها غیرت ما را شعله ور نمی‌کند امروز دنیا پرستی و قدرت طلبی با ارزش‌های دیروز معاوضه شده است. چشم‌های غرق به دنیا پرستی، دیدگان مصمم پیشوای شهیدمان را از یاد برده است. وی همچنین افزود: عجیب است اما غریب نیست ؛عده ای قائد شهیدمان را دستاویزی برای رسیدن به اهدافشان کرده اند آنگاه که پای اجرای اصول ایشان می‌رسد حتی از کنار گذاشتن ایشان باکی ندارند و تهی شدن دل مردم از محبت ایشان را آرزو دارند؛ عجیب است اما غریب نیست در تلاش تخریب رهبری هستند، که برای احیای حق مظلومان تا پای جان ایستاد و هیچ گاه آزادگی و عدالت را به زر ، زور و تزویر نفروخت. همچنین بیان کردند: قومی و نژادی کردن رهبر شهید با گذشت دو دهه از شهادت این قهرمان ملی و منحصر کردن ایشان به منطقه ای خاص در افغانستان تخریب چهره محبوب و مردمی استاد شهید را در بر دارد، شهید مزاری از نظر فکری و اندیشه منحصر به هیچ منطقه و قومی خاص نبوده و متعلق به تمامی مردم افغانستان است و احیاگر عدالت اجتماعی در این کشور می باشد. زینب مزاری در ادامه سخنان خود با در نظرداشت اوضاع کنونی سیاسی و تشکیل وحدت ملی چنین گفت: «ایده‌ی وحدت ملی در كنار عدالت ملی كه اولین بار توسط رهبر شهید مطرح شد تنها راه حل معضلات و مشكلات در تمامی عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و.. می‌باشد در غیر این صورت دولت وحدت ملی بدون عدالت ملی فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.»


18. شهر مقدس قم: سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی: همایش علمی انجمن طُلّاب افغانستان با عنوان «شهید مزاری و بایسته‌های عدالت سیاسی در افغانستان» و با سخنرانی: استاد عرفانی یکاولنگ نماینده پارلمان و رهبر حزب وحدت اسلامی ملّت افغانستان، استاد محمّد ناطقی تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان وعضو حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور وزارت خارجه، حجّت الاسلام داکتر حیات الله رسولی استاد حوزه ودانشگاه، نصرالله پیک، تصویربردار دوران مقاومت غرب کابل و بامیان؛ وبا ارائه شعری زیبا توسط محمّد شریف عظیمی وبا حضوردانشجویان، طلّاب، فرهنگیان ومهاجرین هموطن برگزارشد.

19ـ شهر مقدس قم: دانشگاه مفید: نشست علمی

20ـ شهر مقدس قم ـ دانشگاه قم: سمینار تخصصی (بررسی جایگاه اقلیت ها در گفتمان وحدت ملی) در دو پنل قبل از ظهر و بعد از ظهر با سخنرانی دکتر حیات الله رسولی و اسدالله امیری، قربانعلی احسانی، همراه با نمایشگاه عکس و کتاب با موضوع هزاره ها و شهید مزاری از طرف نهای های فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

21 شهر مقدس قم ـ همایش (گفتمان وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری، مبانی و مؤلفه ها توسط انجمن فقه سیاسی برگزار شد.

کشوری های اروپایی

22ـ یونان ـ آتن: روز سه شنبه هفدهم مارچ از بیستمین سالروز شهادت بابه مزاری بزرگ در شهر آتن با حضور حجت السلام والمسلمین جناب آقای صادقی زاده نماینده تام الاختیار آیت الله العظمی محقق کابلی (دام ظله) در اروپا، دکتر طاهر شاران رئیس شورای جهانی هزاره ها و چهره علمی و اکادمیک کشور، نمایندگان احزاب و اعضای نهادهای مدنی یونان، نمایندگان سفارتخانه ها، اصحاب رسانه و اعضای ارگانهای پناهندگان در آتن، در قالب کنفرانس اجتماعی با عنوان «افراط گرایی، علت مهاجرت و مانع ادغام در جامعه میزبان» به همت و پشت کار رئیس و اعضای اتحادیه افغانستانی های مقیم یونان و همکاری خالصانه رئیس شورای جهانی هزاره ها گرامیداشت به عمل آمد.

23ـ ترکیه ـ استانبول: نشست علمی تحت عنوان ” مزاری و گفتمان مشارکت ملی ” از طرف انجمن محصلین هزاره در شهر استانبول ترکیه به تاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۵ مصادف با روز جهانی زن برگزار گردید.

 

24ـ ترکیه ـ باتمان: مراسمی باشکوهی درگرامی داشت شهادت استاد مزاری در پنجم اپریل 2015در شهر باتمان برگزارشد.

25ـ فرانسه ـ پاریس: روز هشتم مارچ ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۱۷ حوت ۱۳۹۳ خورشیدی، درگزامی داشت شهادت استاد مزاری، کنفرانس:” بررسی پیامد های افراطگرایی برای افغانستان و مهاجران “، در شهر پاریس فرانسه برگزار گردید.

26.ـ آلمان ـ مونیخ: سيمنيار علمی فرهنگی «مزاری نماد وحدت ملی» با حضور ده ها هموطن در شهر مونيخ آلمان برگزار شد

27. روسیه ـ مسکو: بیستمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش، با حضورجمع کثیری از هموطنان عزیز از اقوام و اقشار مختلف، نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، اساتید افغانی و روسی در دانشگاه های روسیه، در شهر مسکو دایر گردید.

25ـ ایتالیا ـ شهر رم: انجمن فرهنگی اجتماعی افغانهای مقیم ایتالیا، سالگرد شهادت استاد عبدلعلی مزاری و یاران صدیقش را در شهر رم ایتالیا، برگزارنمود.

26ـ فنلاند ـ هلسنکی: هواداران و ارادتمندان راه استاد مزاری(ره) در گردهمایی باشکوه در شهر هلسنکی پایتخت فنلند بیستمین سالیاد شهادتش را گرامی داشته و از آرمان‌های عدالتخواهانه اش تجلیل به عمل آوردند.

27ـ بریتانیا ـ لندن: مراسم گرامی داشت بیستمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری، یاران پاکبازش و فاجعه افشار در همایش با شکوهی تحت عنوان «مزاری پیشوای عدالتخواهی و نماد صداقت» با حضور صدها تن از افغانستانی‌های مقیم بریتانیا در هتل بخارای شهر لندن برگزار شد.

استرالیا

28ـ ملبورن

مراسم تجلیل از بیستمین سالیاد رهبر شهید بابه مزاری ویارانش، در شهرملبورن ـ استرالیا با شكوه و عظمت كم سابقه‌ی برگزارگردید از آنجاییكه استرالیا به حیث سومین وطن هزاره‌ها موقعیت یافته و بعد از پاكستان و ایران بیشترین تعداد مهاجرین مردم ما را در خود جای داده، محفل سالگرد ملبورن، یكی از باشكوه ترین محافل می‌باشد كه در دنیای غرب، پیروان و دوستداران راه شهید مزاری بر پا میدارن. در این مراسم سخنرانان دعوت شده در این مراسم عبارت بودند از استاد شفق، داكتر رسول طالب و حسین رضایت رییس شورای سراسری هزاره های استرالیا داكتر رسول طالب، مهمان ویژه محافل سالگرد در كلان شهر های استرالیا بود كه توسط فدراسیون از آمریكا دعوت شده بود، ایشان در سه شهر بزرگ استرالیا ( سیدنی، ملبورن، آدِلاید) در محافل امسال سخنرانی نمود.

این مراسم در تاریخ ١٥/ مارچ ٢٠١٥ در یكی از بزرگترین سالن های شهر ملبورن برگزار گردید و بیش از هزار نفر از اقشار مختلف مردم در آن شركت نمودند.

 

29ـ سیدنی

مراسم بزرگداشت از بیستمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر سیدنی، شنبه تاریخ 22 حوت 1394 با حضور شخصیت های مطرح و سیاسی کشور استرالیا و هزاره های ساکن شهر سیدنی بر گزار گردید، محفل با تلاوت قرآن و سپس با نواختن سرود ملی استرالیا رسما آغاز شد. دکتر رسول طالب از یاران نزدیک شهید مزاری، استاد شفق بهسودی سخنرانان این مجلس بود. ذکی یاوری و کوثر احمدی هر کدام به زبان انگلیسی و حبیب‌الله جاوید مقاله های جالبی را قرائت کردند.

خانم Malika Micheal عضو حزب سبز و خانم Julia Finn  کاندید حزب لیبر در گرنویل سیدنی، خانم Barbara Perri  از فعالان مدنی و سیاسی و همکار نزدیک با مهاجرین افغان از شرکت کنندکان بودند که در رابطه با شخصیت استاد مزاری سخن گفتند و هم چنان در مورد شرایط کنونی وضعیت مهاجرین هزاره و پالیسی دولت در مورد تحصیلات و آموزش نیز اشاره نمودند.

30 ـ برزبین

مجلس با شکوه به مناسبت بیستمین سالگرد شهید مزاری به تاریخ ۱۵ /۳ /۲۰۱۵ در شهر بریزبن استرالیا دایر گردید.

مجلس با قرائت قرآن توسط رزاق قاسمی، آغاز و انجینیر علی کریمی، حسین رضایی، انور یوسفی، محمد حسین هاشمی از سخنرانان محفل بود. همچنین مرثیه هزارگی در رثای رهبر شهید توسط عارف احمدی، اجرای سرود توسط شاهین طنین از دیگر برنامه‌های بیستمین سالگرد شهید مزاری در شهر برزبین استرالیا بود.* دبیر بخش گوناگون.