مالستان غرق در سوگ و ماتم فرزندان و شهیدان سربریده!

نوشته شده توسط اکبری مالستانی. ارسال شده در مالستان

مالستان غرق در سوگ و ماتم فرزندان و شهیدان سربریده!


غروب جمعه در مالستان غروب غمگین و سنگین بود به سنگینی کوه ها، پیکر بی سر و خونین پنچ شهید مظلوم را در میان ناله و اشک مادران و یتیمان پدر از دست داده، خواهران داغدیده، پدران و برادران مصیبت زده، در آغوش گرفت. شام اندوهناک و غم انگیز بود و شام غریبان کربلا را تداعی می نمود.
مردم مالستان در صلح طلبی و حفظ آرامش در کشور نمونه است، که برهمگان روشن. اما دولت مردان، مسئولین ولسوالی مالستان، نمایندگان مالستان در مجلس و رهبران که در کمپاین انتخابات هزاران وعده دادند، امروز به داد این مردم بی دفاع برسند تا فاجعه تکرار نشود. تقویت نیروهای امنیتی، ایجاد پوسته در مرز اجرستان و مالستان، تامین امنیت راه های مواصلاتی به غزنی از طریق دشت خون آشام قره باغ، ناهور و جغتو، فوری ترین نیاز مردم مالستان و جاغوری و ناهور است.